Zarządzanie kosztami – warsztaty

Termin: 9-10.02.2021r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania kosztami, analizy i oceny rachunku kosztów, grupowania i rozliczania kosztów, metod i technik kalkulacji kosztów. Uczestnicy szkolenia zdobędą/udoskonalą umiejętności z zakresu: wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie, podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji z uwzględnieniem optymalizacji kosztów i akceptowalności ryzyka, planowania i budżetowania oraz kontroli kosztów.

UWAGA: Zajęcia praktyczne prowadzone z wykorzystaniem narzędzi informatycznych – Excell

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, controlingu, strategii, zarządzania ryzykiem oraz kadry menedżerskiej niższego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, controllingiem finansowym, operacyjnym, czy strategicznym, zarządzaniem płynnością finansową, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych, budżetowaniem kapitałów z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie, głównych księgowych, pracowników departamentów księgowości i wszystkich zainteresowanych tematyka controllingu.

 

PROGRAM

I dzień
 
Moduł 1. Wprowadzenie
   1.1 Podstawowe definicje
   1.2 Rachunkowość finansowa vs rachunkowość zarządcza (menedżerska)
   1.3 Controlling finansowy
   1.4 Istota i zakres kosztów
 
Moduł 2. Grupowanie i rozliczanie kosztów
   2.1 Systematyka kosztów
   2.2 Grupowanie kosztów
   2.3 Ustalanie kosztów materiałowych
   2.4 Warsztaty praktyczne
 
Moduł 3. Rachunki kosztów
   3.1 Zakres i funkcje rachunku kosztów
   3.2 Rachunek kosztów pośrednich
   3.3 Rachunek kosztów standardowych i normalnych
   3.4 Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
   3.5 Rachunek kosztów czynników produkcji
   3.6 Rachunek kosztów cyklu życia produktu
   3.7 Rachunek kosztów działań (procesów)
   3.8  Rachunek kosztów docelowych
   3.9 Warsztaty praktyczne
 
Moduł 4. Kalkulacja kosztów
   4.1 Kalkulacja podziałowa
   4.2 Kalkulacja doliczeniowa
   4.3 Kalkulacja fazowa (procesowa).
   4.4  Warsztaty praktyczne
 
II dzień
 
Moduł 5. Analiza kosztów w procedurach ustalania wyniku finansowego
   5.1  Analiza kosztów – znacznie, zadania, rodzaje i metody
   5.1  Zasady ustalnia wyniku finansowego
   5.2  Koszty w porównawczym rachunku wyników 
   5.3  Koszty w kalkulacyjnym rachunku wyników
   5.4  Warsztaty praktyczne
 
Moduł 6. Rachunki decyzyjne i inwestycyjne
  6.1 Operacyjne rachunki decyzyjne                                                                                                                    
  6.2 Strategiczne rachunki inwestycyjne                                                                                                                  
  6.3 Warsztaty praktyczne
 
Moduł 7. Planowanie i budżetowanie kosztów
   7.1 Istota i cele budżetowania
   7.2 Metody i zasady budżetowania
   7.3 Ośrodki odpowiedzialności  
   7.4 Budżet główny i budżety cząstkowe
   7.5 Kontrola budżetowa
   7.6 Warsztaty praktyczne                                                                                                                       

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wersja online

- każdej osoby 990zł netto + 23% VAT

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.