Zasady dostępu do informacji publicznej - poradnik dla urzędnika

Termin: 05.02.2021r. / Miejsce: online

   Czas szkolenia: 9:00 - 15:00

CEL SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu przepisów dostępu do informacji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego zastosowania w bieżącej pracy urzędnika, w tym z najnowszymi zmianami w prawie - ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i jawności życia publicznego.

GRUPA DOCELOWE

Szkolenie adresowane jest w szczególności  do pracowników administracji publicznej i jednostek samorządowych odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron BIP, a także do tych urzędników, którzy w swojej codziennej pracy zajmują  się  udzielaniem informacji publicznej jak również do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.  

PROGRAM SZKOLENIA 

1.Jak reagować gdy urzędnik nie posiada informacji o jaką wnosi obywatel ? Czy należy sprawę przekazać według właściwości ?

2. Jak ocenić czy jest się w kategorii organów zobowiązanych do udostępnienia informacji ?

3. Czy wszystko co znajduje się w urzędzie jest informacją publiczną ?

- definicja ustawowa,

- praktyka i orzecznictwo sądów na temat tego jak rozumieć pojęcie infromacji publicznej, 

- co w sytuacji gdy organ i obywatel mają różne zdanie  co do oceny publicznego charakteru infromacji?

- czy i jak obywatel może kwestionować stanowisko urzędu co do oceny publicznego charakteru infromacji? 

4. Czy rzeczywiście każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji bez względu na obywatelstwo, wiek,zdolność do czynności prawnych ?  Czy wymagana jest jakaś forma wniosku? Czy organ może żądać pełnomocnictwa do reprezentowania ososby fizycznej lub prawnej? Co w sytuacji gdy trzeba odmówić dostępu do informacji a zapytania przesłane zostało drogą mailową bez podania żadnych danych?  

5. Definicja informacji przetworzonej, w tym szczególnie istotnego interesu publicznego jako przesłanki udostępnienia. Czy należy wzywać do wykazania interesu czy można od razu odmówić?

- anonimizacja a przetworzenie,  

- przetworzenie a przekształcenie informacji.

6. Ograniczenia prawa do informacji publicznej:

- tajemnica przedsiębiorstwa,

- prywatność osoby fizycznej,

- pojęcie osoby pełniącej funkcje publiczne.

7. Sposób udostępniania informacji publicznej.

8. Termin udostępniania informacji publicznej.

9. Co w sytuacji gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku?

- umorzenie postępowania i jego przesłanki,

- różnice w zasadach umorzenia pomiędzy tym postępowaniem a postępowaniem administracyjnym.

10. Kiedy wydawać decyzje?

11. Dodatkowe koszty udostępnienia informacji - jak je liczyć?

12. Kiedy i jak odmówić udostępniania informacji publicznej?

13. Tryb postępowania odwoławczego.

14. Procedura dostępu do informacji a postępowanie administracyjne i sądowadministracyjne - trudności ze stosowaniem przepisów.

15. Dostęp do informacji a uprawnienia dziennikarzy.

16. Dostęp do informacji a prawo autorskie oraz prawo zamowień publicznych.

17. Sankcje za nieudostępnienie informacji.

18. Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - różnice i podobieństwa:

- informacja publiczna a informacja sektora publicznego,

- dostęp do informacji a możliwość jej ponownego wykorzystania.

19. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

   Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

  • jednej osoby 390 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT, w przypadku kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70 % ze środków publicznych.    

Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)

Kontakt:
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl