Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa w świetle zapisów Zielonego Europejskiego Ładu (The European Green Deal) – nowe przepisy, metody i narzędzia ich finansowania

Termin: 26.06.2020r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie finansowania rozwoju przedsiębiorstwa w świetle zapisów Zielonego Europejskiego Ładu. , a w szczególności założenia i zasady, obecnie obowiązujące i zapowiadane  przepisy prawne w pespektywie krótko, średnio i długoterminowej, kierunki, możliwości i ocena rozwoju przedsiębiorstwa, wewnętrzne finansowanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz  zewnętrzne finansowanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa zgodnych z Zielonym Europejskim Ładem, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów biur zarządów, rzeczników prasowych, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego, dyrektorów, kierowników, specjalistów komórek ds. ESG, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej, marketingu, PR, wszystkich emitentów papierów wartościowych oraz pozostałych przedsiębiorstw jak również, banków inwestycyjnych, TFI, domów maklerskich, firm ubezpieczeniowych i instytucji rynku kapitałowego.

PROGRAM

1. Założenia i zasady dotyczące Zielonego Europejskiego Ładu.

2. Obecnie obowiązujące (połowa 2019-połowa 2020) i zapowiadane (pozostała część 2020) przepisy prawne dotyczące Zielonego Europejskiego Ładu w pespektywie krótko, średnio i długoterminowej.

3. Kierunki, możliwości i ocena rozwoju przedsiębiorstwa w świetle Zielonego Europejskiego Ładu.

4. Wewnętrzne finansowanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa zgodnych z Zielonym  Europejskim Ładem:
    a) zielone obligacje – emisja zgodna z EU-GBS
          - możliwości wsparcia zewnętrznego
          - wykup
    b) ulgi podatkowe ESG

5. Zewnętrzne finansowanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa zgodnych z Zielonym Europejskim Ładem, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej
    a) zasady taksonomii zielonego dofinansowania UE
    b) działania przedsiębiorstw służące ograniczaniu ich negatywnego wpływu na klimat, będące przedmiotem możliwego dofinansowania – rodzaje działań i możliwe sposoby wsparcia
    c) działania przedsiębiorstw służące adaptacji do zmian klimatu, będące przedmiotem możliwego dofinansowania
          - rodzaje działań i możliwe sposoby wsparcia

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt

Wersja on-line

890zł netto + 23% VAT

 

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Zielińska
tel. 22/ 46-49-709
e-mail:katarzyna.zielinska@irip.pl

 

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.