Raportowanie danych niefinansowych - Ustawa o Rachunkowości, Dyrektywa 2014/95/UE, standardy i dobre praktyki

– obowiązki informacyjne i sprawozdawcze w zakresie prezentowanych informacji niefinansowych,
–  oświadczenie w sprawozdaniu z działalności i odrębny raport,
– przygotowanie do raportowania danych niefinansowych ,
– compliance i etyka w aspekcie raportowania danych niefinansowych
- automatyzacja procesu zbierania danych niefinansowych

Termin: 24.11.2017 r. / Miejsce: Warszawa

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy Ustawa o rachunkowości i dyrektywy 2014/95/UE. Szczegółowo zostaną omówione m.in.:  obowiązki informacyjne i sprawozdawcze w zakresie prezentowanych informacji niefinansowych, oświadczenie w sprawozdaniu z działalności i odrębny raport,  przygotowanie do raportowania danych niefinansowych, compliance i etyka w aspekcie raportowania danych niefinansowych, automatyzacja procesu zbierania danych niefinansowych.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów biur zarządów, komunikacji korporacyjnej i relacji inwestorskich, CSR, osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania z działalności oraz za przygotowanie raportu odpowiedzialności społecznej, rzeczników prasowych, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF oraz sporządzających sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego, przedstawicieli nadzoru właścicielskiego, dyrektorów finansowych i głównych księgowych jednostek zainteresowania publicznego oraz grup kapitałowych, w których jednostką dominującą jest JZP a także wszystkich zainteresowanych tematyką raportowania danych niefinansowych.

PROGRAM SZKOLENIA
I. Ustawa o rachunkowości z 15.12.2016 r. w aspekcie wdrożenia dyrektywy 2014/95/UE.  
 1. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.
 2. Zakres prezentowanych informacji niefinansowych.
 3. Sprawozdanie z działalności i inne raporty prezentujące dane niefinansowe.
 4. Rola biegłego rewidenta w prezentacji danych niefinansowych.
 5. Odpowiedzialność spółek w aspekcie prezentacji danych niefinansowych.

II. Raportowanie danych niefinansowych – warsztaty praktyczne.
 1. Wprowadzenie do raportowania niefinansowego
  a) geneza, terminy i definicje raportowania niefinansowego,
  b) obszary odpowiedzialności organizacji wobec społeczeństwa i środowiska,
  c) rozwój i trendy w raportowaniu niefinansowym,
  d) korzyści z raportowania CSR,
  e) stanaardy raportowania niefinansowego,
  f) obowiązki sprawozdawcze: dyrektywa 2014/95/UE i wymogi ustawy o rachunkowości,
  g) oświadczenie niefinansowe a raport niefinansowy.
 2. Organizacja procesu raportowania
  a) identyfikacja istotnych wpływów organizacji na społeczeństwo i środowisko w łańcuchu dostaw:
   • analiza ryzyk,
   • dialog z interesariuszami,
  b) przegląd posiadanych procedur i funkcjonującego w organizacji systemu monitorowania efektywności,
  c) określenie standardu raportowania i wybór wskaźników efektywności.
 3. GRI jako najbardziej popularny, uniwersalny i rekomendowany standard raportowania:
  a) zasady raportowania wg GRI: wytyczne i elementy składowe,
  b) wskaźniki GRI,
  c) poziomy aplikacji,
  d) suplementy sektorowe,
  e) przykłady raportów wg standardu GRI.

III. Automatyzacja procesu zbierania danych niefinansowych.

IV. Compliance i etyka w spółkach publicznych w aspekcie raportowania danych niefinansowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  1090 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  990 zł/os netto + 23 % VAT
  • dla uczestników szkolenia książka „Raport Roczny Spółki Publicznej” wydana przez Instytut Rachunkowości i Podatków sp. z o.o.  w prezencie

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 25 października 2017 r. obowiązuje cena promocyjna – 900 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą 8.11.2017 r. w centrum
Warszawy w godzinach: 9.00 – 16.15.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

<<< powrót