Transparentna Spółka Roku 2018

 

 

Instytut Rachunkowości i Podatków wspólnie z Gazetą Giełdy Parkiet ogłaszają III edycję rankingu „Transparentna spółka 2018”, adresowanego do spółek publicznych z WIG 20, 40 i 80.

Podstawą do ogłoszenia wyników rankingu jest badanie ankietowe spółek przeprowadzone w najbliższych dniach obejmujące 3 najważniejsze obszary komunikacji z rynkiem, a mianowicie sprawozdawczość finansową i raportowanie, relacje inwestorskie i zasady ładu korporacyjnego. Zamierzamy w ten sposób kontynuować dyskusję na temat transparentności spółek publicznych na warszawskim parkiecie w aspekcie oczekiwań rynku, prezentowanych przez różne grupy interesariuszy z zwróceniem szczególnej uwagi na inwestorów.

Intencją organizatorów jest podniesienie jakości komunikacji spółek publicznych z rynkiem przez zwrócenie uwagi osobom zarządzającym, jakie obszary są ważne w tej komunikacji, nadzorowi, jakie obowiązki informacyjne i sprawozdawcze musi wypełnić emitent, aby być notowanym i jak dużo ich jest, audytorom, jak ważną rolę odgrywają w badaniu sprawozdań finansowych emitentów , jakie sygnały wysyłają spółkom i czy ich zadanie powinno się ograniczać tylko do wydania opinii z badania sprawozdania finansowego, doradcom i konsultantom, którzy są często źródłem innowacji  i nowego podejścia do komunikacji spółek z rynkiem, ale nie zawsze utożsamiają się z ich specyfiką.

Najważniejsze w tej komunikacji emitentów z rynkiem jest w jaki sposób inwestorzy ją oceniają, czyli jakie minimalne warunki powinna spełniać spółka, aby inwestorzy uznali ja za transparentną dla rynku?
Na to pytanie będziemy starali się udzielić odpowiedzi w trakcie trwania rankingu oraz podczas ogłoszenia wyników w dniu 20 maja 2019 roku, kiedy wybierzemy Transparentną spółkę 2018 w WIG 20, 40 i 80.

Warunkiem uczestnictwa w rankingu jest wypełnienie ankiety do 12 kwietnia 2019 roku i odesłanie jej na adres hubert.wolszczak@irip.pl lub a.ogonowska@rp.pl

 

 

 

Patron Honorowy

 

 

Artykuły i publikacje:

 • "Zaufanie do rynku kapitałowego na dwójkę z plusem" - Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet - 22.05.2019 r. Czytaj>>>
 • "Transparentne spółki są wizytówką warszawskiej giełdy" - Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet - 20.05.2019 r. Czytaj str.1>>>
  "Transparentne spółki są wizytówką warszawskiej giełdy" - Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet - 20.05.2019 r. Czytaj str.2>>>
 • "Warto być przejrzystą firmą dla klientów, rynku i akcjonariuszy" Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet - 27.04.2018    Czytaj>>>
   
 • "Dobra komunikacja to klucz do sukcesu każdego emitenta" - Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet - 26.04.2018   Czytaj str. 1>>>   Czytaj str.2>>>
   
 • "Wybierzamy najbardziej transparentną firmę giełdową" - Gazeta Giełdy Parkiet - 02.03.2017   Czytaj>>>
 • "Wybierzamy najbardziej transparentną spółkę GPW" - Parkiet.com - 02.03.2017  Czytaj>>>

Ogłoszenie wyników:

 • "Wyłoniliśmy 20 najbardziej przejrzystych spółek" - Gazeta Giełdy Parkiet - 07.04.2017   Czytaj>>>
 • "Sporo giełdowych spółek chce być czystych jak łza" - Parkiet.com - 07.04.2017   Czytaj>>>
 • "Warto być przejrzystą spółką choćby ze względu na lepszą wycenę akcji" - Parkiet.com - 07.04.2017   Czytaj>>>
 • "Przejrzyste spółki wyróżnione" - Rzeczpospolita - 07.04.2017    Czytaj>>>