Szkolenie dla budżetu

Prawidłowe zamknięcie ksiąg rachunkowych w jsfp i sporządzenie wg nowych zasad bilansu zamknięcia wraz z załącznikami za 2018 r.

* Pole wymagane