Szkolenie dla budżetu

Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania o stanie mienia skarbu państwa według stanu na 31 grudnia 2018 roku a zasady ewidencji mienia trwałego skarbu państwa w roku 2019

* Pole wymagane