Szkolenie dla budżetu

Praktyczne aspekty tworzenia i wdrażania programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym zgodnych z wytycznymi CBA

* Pole wymagane