Szkolenie dla budżetu

Zdalny audyt i kontrola - wg poradnika kontroli zdalnej KPRM oraz standardów międzynarodowych INTOSAI, IIA

* Pole wymagane