Szkolenie dla budżetu

Antykorupcja dla administracji publicznej w zakresie instytucjonalnym - praktyczne aspekty wdrażania wytycznych CBA

* Pole wymagane