Szkolenie dla budżetu

Majątek trwały oraz zasady inwentaryzacji w JSFP z uwzględnieniem aktualnych interpretacji oraz uwag służb kontrolnych

* Pole wymagane