Szkolenie dla budżetu

Zamówienia publiczne o wartości do 130 tys. zł - nowe podstawy wykluczenia wykonawców w aspekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

* Pole wymagane