Szkolenie dla budżetu

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok dla placówek oświatowych

* Pole wymagane