Szkolenie dla budżetu

Audyt wewnętrzny w uczelni publicznej (dobre praktyki) – z perspektywy audytora wewnętrznego, jak i uczelni

* Pole wymagane