Szkolenie dla firm

Komitety Audytu w JZP w aspekcie nowelizacji Ustawy o Biegłych Rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym i na gruncie KSH

* Pole wymagane