Szkolenie dla firm

MSSF 16 „Leasing” Nowy model ujęcia leasingu w księgach i sprawozdaniu wg MSSF

* Pole wymagane