Szkolenie dla firm

Dyrektywa AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu po zmianach wynikających z implementacji dyrektywy AML V

* Pole wymagane