Szkolenie dla firm

ESEF – walidacja merytoryczna i techniczno-informatyczna plików w iXBRL - warsztaty dla biegłych rewidentów

* Pole wymagane