Szkolenie dla firm

Wycena instrumentów pochodnych w aspekcie MSSF 9, 13, a także MSR 32 i 39

* Pole wymagane