The Best Annual Report 2016
Instytut Rachunkowości i Podatków po raz dwunasty zaprosił spółki do konkursu „The Best Annual Report”. Partnerem strategicznym konkursu „The Best Annual Report” jest GPW w Warszawie S.A.

O miano najlepszego raportu rocznego mogły rywalizować wszystkie spółki rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki rynku alternatywnego (V edycja dla spółek z rynku NewConnect - pismo GPW), sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości.
Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

Zgłoszenia:

RYNEK REGULOWANY       RYNEK NewConnect
Regulamin konkursu 2017   Regulamin konkursu 2016
Karta zgłoszeniowa 2016   Karta zgłoszeniowa 2016

 

Wyniki tegorocznej edycji konkursu >>

 

Partner strategiczny

 

 

 

Patronat honorowy

 

        

 

 

Patronat wspierający

 

 

  

 

   

    

 

 

Partnerzy medialni

 

   

 

      

 

 

  

 

 

 

Sponsor Złoty

 

 

 

 

Partner            Sponor Brązowy 

                                                                         

        

Sponsorzy