The Best Annual Report 2017
Instytut Rachunkowości i Podatków po raz trzynasty zaprasza spółki do konkursu „The Best Annual Report”.

O miano najlepszego raportu rocznego mogą rywalizować wszystkie spółki rynku regulowanego, przygotowujące skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółki rynku alternatywnego (VI edycja dla spółek z rynku NewConnect), sprawozdające wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości.
Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o najwyższej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

Zgłoszenia:

RYNEK REGULOWANY       RYNEK NewConnect
Regulamin konkursu 2017   Regulamin konkursu 2017
Karta zgłoszeniowa 2017   Karta zgłoszeniowa 2017

 

 

PARTNER STRATEGICZNY

 

 

PATRONI HONOROWI

                   

       

 

 

PATRONI WSPIERAJĄCY

            

      

 

PATRONI MEDIALNI