Letnia Szkoła IRiP

Wakacyjne kursy z rachunkowości, podatków, kadr i płac... Zgłoś się już teraz!

Aktualności

  • Raportowanie niefinansowe w Polsce – transpozycja dyrektywy 2014/95/UE

    , 2017/07/03 / Czytaj więcej
  • Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

    , 2017/06/30 / Czytaj więcej

Partnerzy Merytoryczni

<