Nowe obowiązki informacyjne
i sprawozdawcze

spółek publicznych


m.in. projekt nowego Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych
26.04.2018 r., Warszawa

Sprawozdanie finansowe spółki publicznej

w aspekcie zmian i raportowania półrocznego
17.05.2018 r., Warszawa

Aktualności

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r.

    uprzejmie informujemy, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji w celu publikacji w Dz. U.

    , 2018/04/13 / Czytaj więcej
  • Konferencja "Analiza raportów rocznych spółek publicznych dla dziennikarzy ekonomicznych oraz Analityków"

    Instytut Rachunkowości i Podatków zorganizował 2.03.2018 w budynku GPW w Warszawie S.A konferencję: „Analiza raportów rocznych spółek publicznych dla dziennikarzy ekonomicznych i analityków”. Partnerem konferencji był PKN Orlen S.A..

    , 2018/03/07 / Czytaj więcej

Partnerzy Merytoryczni