Wsparcie dla kogeneracji w Polsce


Nowa ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
29.05.2018 r., Warszawa

Nowe obowiązki informcyjne i sprawozdawcze spółek publicznych

m.in. nowe Rozporządzenie MF w sprawie informacji bieżących i okresowych
30.05.2018r., Warszawa

Ogłosiliśmy wyniki rankingu Transparentna Spółka Roku 2017

Najbardziej transparentne spółki w WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Aktualności

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku.

    Uprzejmie informujemy, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 20.04.2018r. zostało opublikowane w Dz. U.

    , 2018/05/02 / Czytaj więcej
  • Transparentna Spółka Roku 2017

    25.04.2018 Instytut Rachunkowości i Podatków wraz Gazetą Giełdy i Inwestorów Parkiet ogłosił wyniki rankingu Transparentna Spółka Roku 2017. Ranking brał pod uwagę spółki z trzech wigów - WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

    , 2018/05/02 / Czytaj więcej

Partnerzy Merytoryczni