Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Nowe zasady księgowania zobowiązań i zaangażowania w roku 2018 27-04-2018
Warszawa
Nowe zasady księgowania środków trwałych w roku 2018 – zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, nowa tabela amortyzacyjna, prawidłowe zastosowanie klasyfikacji budżetowej 07-05-2018
08-05-2018
09-05-2018
10-05-2018
11-05-2018
14-05-2018
15-05-2018
16-05-2018
17-05-2018
18-05-2018
21-05-2018
22-05-2018
23-05-2018
24-05-2018
25-05-2018
Olsztyn
Gdańsk
Szczecin
Gorzów W.
Poznań
Wrocław
Bydgoszcz
Opole
Katowice
Kraków
Rzeszów
Lublin
Kielce
Łódź
Warszawa
Ochrona danych osobowych w jsfp
po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.
09-05-2018
Warszawa
Zmiany w podatku VAT w roku 2018 w jsfp
system podzielonej płatności (split payment) a specyfika działalności gmin roczna korekta deklaracji VAT
15-05-2018
12-06-2018
Warszawa
Warszawa
Finanse publiczne oraz dyscyplina finansów publicznych 18-05-2018
Warszawa
Ochrona danych osobowych w jsfp po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.
25-05-2018
28-05-2018
29-05-2018
30-05-2018
Warszawa
Łódź
Katowice
Poznań
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- praktyczne aspekty zgodnego z prawem finansowania działalności pożytku publicznego na tle aktualnego stanu prawnego obowiązującego w 2018 roku
25-05-2018
Warszawa
Wiosenne warsztaty rachunkowości budżetowej
Szkolenie wyjazdowe!!!
13-06-2018
Ciechocinek
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych o charakterze publicznoprawnym w jsfp
– stan prawny od 1 stycznia 2018r.
26-06-2018
Warszawa