Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w funduszach europejskich 19-10-2017
20-10-2017
Kielce
Warszawa
Nadzór i kontrola nad przyznawaniem i rozliczaniem dotacji podmiotowych i celowych organizacjom pozarządowym i jednostkom sektora finansów publicznych 20-10-2017
Warszawa
Prawo pracy 23-10-2017
Warszawa
Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 24-10-2017
Warszawa
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jsfp 24-10-2017
Warszawa
KONFERENCJA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH MIAST POLSKICH 24-10-2017
Gdynia
Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym 26-10-2017
Warszawa
Redagowanie aktów administracji i korespondencji w postępowaniu administracyjnym - poprawny i przejrzysty język urzędowy 27-10-2017
Warszawa
Ustalanie i dochodzenie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym 27-10-2017
Warszawa
Nowe zasady ewidencjonowania mienia państwowego 31-10-2017
Warszawa
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok 16-11-2017
Warszawa
Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego 2017r. – skutki prawne i praktyczne 17-11-2017
Warszawa
Należności cywilnoprawne i publicznoprawne w 2017 roku 17-11-2017
Warszawa
Zarządzanie gospodarką finansową jednostek oświatowych 20-11-2017
Warszawa
Zmiany w ustawie o finansach publicznych i klasyfikacji budżetowej i ich wpływ na realizację dochodów i wydatków oraz udzielania ulg w spłacie należności 22-11-2017
Warszawa
Działalność kontrolna RIO w 2017 roku 28-11-2017
Warszawa
Zmiany w systemie ochrony zdrowia w 2017 r. 30-11-2017
Warszawa
Rachunkowość samorządowych instytucji kultury 25-01-2018
Warszawa