Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
Dotacje udzielane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 22-03-2018
Warszawa
Jednostkowe i łączne sprawozdanie finansowe jednostek i zakładów budżetowych – sporządzenie i zatwierdzenie 23-03-2018
Warszawa
Nowy plan kont zmiany zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i planów kont obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. 26-03-2018
Warwszawa
RODO – zadania i ryzyka dla jednostki

- rejestr czynności przetwarzania - nowość w RODO

- podmioty przetwarzające dane osobowe

- RODO – zarządzanie ryzykiem i zadania audytowe

04-04-2018
Warszawa
Ochrona danych osobowych w instytucji kultury
po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
06-04-2018
Warszawa
Finanse publiczne oraz dyscyplina finansów publicznych 06-04-2018
Warszawa
Nowe zasady księgowania zobowiązań i zaangażowania w roku 2018 09-04-2018
10-04-2018
11-04-2018
12-04-2018
13-04-2018
16-04-2018
17-04-2018
18-04-2018
19-04-2018
20-04-2018
23-04-2018
24-04-2018
25-04-2018
26-04-2018
27-04-2018
Olsztyn
Gdańsk
Szczecin
Gorzów W.
Poznań
Wrocław
Bydgoszcz
Opole
Katowice
Kraków
Rzeszów
Lublin
Kielce
Łódź
Warszawa
Praktyczne aspekty wdrożenia ustawy o jawności życia publicznego - nowe procedury antykorupcyjne w sektorze publicznym 18-04-2018
Warszawa
RODO – zadania i ryzyka w szkołach wyższych
- rejestr czynności przetwarzania - nowość w RODO
- RODO – zarządzanie ryzykiem i zadania audytowe
23-04-2018
Warszawa
Należności cywilnoprawne i publicznoprawne w 2018 roku 24-04-2018
Warszawa
Nowe zasady księgowania środków trwałych w roku 2018 – zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, nowa tabela amortyzacyjna, prawidłowe zastosowanie klasyfikacji budżetowej 07-05-2018
08-05-2018
09-05-2018
10-05-2018
11-05-2018
14-05-2018
15-05-2018
16-05-2018
17-05-2018
18-05-2018
21-05-2018
22-05-2018
23-05-2018
24-05-2018
25-05-2018
Olsztyn
Gdańsk
Szczecin
Gorzów W.
Poznań
Wrocław
Bydgoszcz
Opole
Katowice
Kraków
Rzeszów
Lublin
Kielce
Łódź
Warszawa