Szkolenia dla firm

Szkolenia Data Miejsce
Nowe zasady prowadzenia działalności na terenie SSE 23-05-2018
28-05-2018
14-06-2018
Wrocław
Łódź
Poznań
Split payment – podzielona płatność
– zmiany w VAT w 2018 r.
24-05-2018
Katowice
Dyrektywa MIFID II i MIFIR w TFI i funduszach inwestycyjnych 25-05-2018
Warszawa
Nowe umowy z twórcami i artystami – aspekty praktyczne 25-05-2018
Warszawa
Nowy MSSF 15 – ujmowanie przychodów w sprawozdaniach finansowych spółek 25-05-2018
Katowice
Dyrektywa MIFID II i MIFIR 25-05-2018
Warszawa
RODO dla instytucji finansowych 28-05-2018
23-06-2018
Warszawa
Katowice
Wsparcie dla kogeneracji w Polsce - Nowa ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji 29-05-2018
Warszawa
Nowe obowiązki informcyjne i sprawozdawcze spółek publicznych 30-05-2018
Warszawa
Procedury antykorupcyjne w spółce
- praktyczne aspekty wdrożenia Ustawy
o jawności życia publicznego
01-06-2018
Katowice
Podatek VAT
– rewolucyjne zmiany w 2018 r. m.in. split payment, JPK 2018 – struktura JPK_VAT
05-06-2018
13-06-2018
14-06-2018
Katowice
Warszawa
Gdańsk
Zmiany w środkach trwałych i WNIP w 2018 r. 05-06-2018
Katowice
ESEF (European Single Electronic Format) - nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów 08-06-2018
Warszawa
MSSF 9 – instrumenty finansowe warsztaty dla instytucji niefinansowych 14-06-2018
Warszawa
MSSF 16 „Leasing” Nowy model ujęcia leasingu w księgach i sprawozdaniu wg MSSF 15-06-2018
Warszawa
Ujawnienia w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych
19-06-2018
Warszawa
Nowelizacja ustawy o OZE (z dnia 26 marca 2018r.) - jak będą wyglądały systemy wsparcia 28-06-2018
Warszawa