Ochrona danych osobowych dziś oraz nowe wyzwania od maja 2018r.

Rozporządzenie  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)

Termin: 11.10.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie następujących zagadnień:
- aktualnych wymagań w stosunku do ochronnych danych osobowych
- nowych przepisów Unii Europejskiej (RODO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
- nowych obowiązków dla przetwarzających dane osobowe,
- analizy ryzyka w ochronie danych osobowych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla dyrektorów, dyrektorów administracyjnych, kierowników jednostek oraz innych reprezentantów Administratorów Danych Osobowych i obecnych zarejestrowanych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, jak również dla wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z danymi osobowymi i pragną na bieżąco zaznajamiać się z obowiązującymi przepisami.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Podsumowanie obecnie obowiązujących przepisów oraz wymagań organizacyjno-technicznych w obszarze ochrony danych osobowych:
a) podstawowe definicje dot. ochrony danych osobowych,
b) wymagania prawne, organizacyjne i techniczne wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych, stan na dzień szkolenia,
c) karalność wynikająca z przepisów dot. ochrony danych osobowych.

2. Co wprowadziły nowe przepisy Unii Europejskiej (RODO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dniem 25 maja 2018r.?
a) analiza ryzyka,
b) rejestr czynności przetwarzania,
c) nowe zasady powierzenia danych osobowych,
d) obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych organowi nadzorczemu,
e) przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego,
f) wiodący organ nadzorczy,
g) sankcje - finansowe.

3. Podsumowanie nowości i tego, co firmy i organizacje muszą przygotować do maja 2018r.

4. Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych:
a) analiza ryzyka w odniesieniu do atrybutów bezpieczeństwa danych osobowych: poufności, rozliczalności, dostępności i integralności,
b) zabezpieczenie techniczno-organizacyjne danych osobowych w oparciu o analizę ryzyka.

5. Podsumowanie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 9:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót