Wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach UE

- identyfikacja ryzyka nadużyć

- reakcja na ryzyka nadużyć

- system zapobiegania przy udzielaniu zamówień publicznych

Termin: 30.05.2019 r. / Miejsce: Wrocław

CEL SZKOLENIA

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

 • najczęściej występujące nadużycia finansowe wg wytycznych Komisji Europejskiej, struktura zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych,
 • system zwalczania nadużyć wg Komisji Europejskiej.
 • ocena ryzyka nadużyć
 • mechanizm sygnalizowania - procedowanie z informacjami od sygnalistów, ochrona sygnalistów.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane  jest do głównych księgowych, skarbników, audytorów wewnętrznych i kontrolerów, dyrektorów
i naczelników komórek organizacyjnych, inwestycyjnych, projektów europejskich, koordynatorów projektów finansowanych ze środków UE.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Nadużycia i nieprawidłowości - wprowadzenie
  1. Nadużycie, a nieprawidłowość - podobieństwa i różnice.
  2. Nadużycie, a nieprawidłowość - regulacje prawne i wytyczne
  3. Nadużycia finansowe w praktyce - rodzaje nadużyć finansowych.
  4. Najczęściej występujące nadużycia finansowe wg wytycznych KE:
  5. zmowy przetargowe,
  6. konflikt interesów,
  7. korupcja,
  8. fałszerstwo dokumentów.
 2. Nadużycia w praktyce: korupcja
  1. Korupcja – definicje, terminy, regulacje prawne.
  2. Sprzedajność urzędnicza i przekupstwo.
  3. Płatna protekcja, handel wpływami, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków.
  4. Sposoby wręczania nielegalnych honorariów - korzyści majątkowe i osobiste.
  5. Nepotyzm, kumoterstwo.
  6. Konflikt interesów w praktyce.
 3. Korupcja – jakie sankcje?
  1. Odpowiedzialność karna.
  2. Klauzule niekaralności.
  3. Okoliczności łagodzące.
  4. Odpowiedzialność cywilna.
  5. Odpowiedzialność dyscyplinarna.
  6. Rozstrzygnięcia i orzecznictwo.
 4. Typowy przebieg zdarzenia korupcyjnego:
  1. Motywacja – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
  2. Sprzyjająca sytuacja – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
  3. Zdarzenie – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
  4. Racjonalizacja - co dalej?
 5. Jak się zachować w sytuacji korupcyjnej?
  1. Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej – wskazania CBA, najlepsza praktyka.
  2. Sposób postępowania w sytuacji korupcyjnej – warsztaty.
  3. Mam wiedzę o próbie korupcyjnej - jak się zachować?
 6. Rozwiązania systemowe: zapobieganie, wykrywanie, raportowanie.
  1. System zwalczania nadużyć wg Komisji Europejskiej.
  2. System kontroli zarządczej.
  3. System zarządzania ryzykiem.
  4. Rola organów kontrolnych w zakresie wykrywania i przeciwdziałania.
  5. Nowa ustawa o jawności w życiu publicznym.
 7. Identyfikacja ryzyka nadużyć
  1. Identyfikacja obszarów krytycznych w kontekście nadużyć.
  2. Przykładowe bazy danych i rejestry ryzyka nadużyć finansowych,
  3. Identyfikacja stanowisk wrażliwych.
  4. Doświadczenia OLAF: wykrywanie przerobionych dokumentów.
  5. Identyfikacja ryzyka: warsztaty.
 8. Ocena ryzyka nadużyć
  1. Ocena skuteczności mechanizmów kontrolnych.
  2. Jak ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (brutto i netto).
  3. Jak ocenić skutki wystąpienia ryzyka (brutto i netto).
  4. Mapowanie i hierarchizacja ryzyka.
  5. Ocena ryzyka: warsztaty.
 9. Reakcja na ryzyka nadużyć
  1. Określanie reakcji na ryzyka nadużyć.
  2. Określanie i wdrażanie mechanizmów kontrolnych:
 • prewencyjnych,
 • detekcyjnych,
 • korygujących,
 • nakazowych.
 1. Określanie i wdrażanie mechanizmów kontrolnych: warsztat

10. System zapobiegania przy udzielaniu zamówień publicznych

 1. Doświadczenia krajowe: CBA, UZP, UOKiK.
 2. Doświadczenia OLAF: identyfikowanie konfliktu interesów.
 3. Etap planowania i przygotowania postępowania -  propozycje rozwiązań.
 4. Etap prowadzenia postępowania -  propozycje rozwiązań.
 5. Etap realizacji i odbioru zamówienia -  propozycje rozwiązań.

10. Reagowanie na wystąpienie nadużyć

 1. Mechanizm sygnalizowania - procedowanie z informacjami od sygnalistów, ochrona sygnalistów.
 2. Zasady i tryb zgłaszania przestępstw.
 3. Prawa i obowiązki w relacji z organami ścigania.
 4. Zgłaszanie spraw dotyczących ograniczenia konkurencyjności do UOKiK.
 5. Prawa i obowiązki w relacji z UOKiK.
 6. Zgłaszanie spraw do CBA

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót