Raportowanie nieobligatoryjne emitentów – oczekiwania inwestorów

- sprawozdania z działalności, finansowe i prezentacje w komunikacji w rynkiem,

- raporty statyczne (pdf), marketingowe na WZA i interaktywne (online)

- raportowanie zintegrowane – rekomendowana forma raportowania nieobligatoryjnego

- CSR spółek publicznych

- ESEF – jak się zmieni raportowanie

 

Miejsce: Warszawa / Termin: 10.04.2019 r.
CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest przedstawienie uczestnikom zasad prawidłowego opracowywania nieobligatoryjnych raportów spółek publicznych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, najlepszych praktyk i oczekiwań interesariuszy. Raporty nieobligatoryjne powstają zwykle po publikacji raportów rocznych. To doskonała okazja, aby porozmawiać o tym, jak najlepiej możemy odpowiedzieć na oczekiwania rynku. Swoją wiedzą podzielą się z Państwem wybitni eksperci z wieloletnim doświadczeniem w pracy w Kapitule Konkursu „The Best Annual Report”

GRUPA DOCELOWA
Konferencja adresowana  jest do członków zarządów ds. finansowych, strategii, rozwoju, dyrektorów finansowych, controllingu, komunikacji korporacyjnej, relacji inwestorskich, marketingu, CSR, rzeczników prasowych, osób odpowiedzialnych za proces wdrożenia raportowania zintegrowanego, odpowiedzialnych za raportowanie do KNF oraz sporządzających sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego czy oświadczenia niefinansowe do sprawozdania z działalności, jako osób nadzorujących merytoryczne treści raportów rocznych.

PROGRAM

9:30 - 10:00

       Rozpoczęcie seminarium - Omówienie doświadczeń Instytutu Rachunkowości
       i Podatków z organizacji konkursu The Best Annual Report.

10:00 – 11:30

   I.  Raportowanie okresowe obligatoryjne emitentów w komunikacji w rynkiem –
       standardy, dobre praktyki krajowe i zagraniczne (story telling ect.).

  1. Sprawozdania z działalności  a prezentacje dla inwestorów, spójność komunikatów, znaczenie informacji.
  2. Sprawozdania finansowe, noty, szacunki i osądy – spójność i kompletność informacji dla inwestorów

11:30 – 11:45

Przerwa kawowa

11:45 – 12:30

 

   II.  Raporty statyczne (pdf) i interaktywne (online) – czego oczekuje inwestor?

 

12:30 – 14:00

   III. Raportowanie zintegrowane – rekomendowana forma raportowania nieobligatoryjnego

  1. Filozofia raportowania zintegrowanego oraz Międzynarodowe Standardy Raportowania Zintegrowanego (IIRC). Sprawozdanie zintegrowane – wprowadzenie

- geneza i główne źródła powstania idei raportowania zintegrowanego

  1. Koncepcja sprawozdania zintegrowanego według wytycznych IIRC

- powstanie Międzynarodowej Rady ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej
  (IIRC) oraz debata wokół sprawozdawczości zintegrowanej

- założenia Koncepcyjne Sprawozdawczości Zintegrowanej (<IR> Conceptual
  Framework) i ich wpływ na postrzeganie raportu zintegrowanego

- Międzynarodowe standardy IIRC a standardy krajowe

- relacje pomiędzy raportem zintegrowanym a raportami finansowymi i
  sprawozdawczością ESG

- definicja i cel sprawozdania zintegrowanego

- struktura, rodzaj i zakres treści w ramach raportów zintegrowanych

- ukierunkowanie na proces tworzenia wartości, strategię i model biznesu jako
  koncepcyjny fundament sprawozdawczości zintegrowanej

14:00 – 14:45

   IV. Raportowanie niefinansowe – oświadczenie czy oddzielny raport, CSR czy
        zintegrowany i dlaczego? Jaka metodologia i dlaczego?

14:45 – 15:45

   Przerwa na lunch

15:45 - 16:30

    VI. ESEF – jak się zmieni raportowanie obligatoryjne i nieobligatoryjne po wejściu w
         życie nowego standar

16:30     Zakończenie konferencji


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

Koszt

• 1 osoby - 990 zł netto + 23 % VAT

• 2 osób z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 % VAT

UWAGA OFERTA FIRST MINUTE!

Przy zgłoszeniach przesłanych na 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna – 850 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa, materiałów konferencyjnych, przerw kawowych oraz obiadu.

Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

UWAGA!

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 8 kwietnia 2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin

Konferencja odbywać się będzie 10.04.2019 r.,
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konferencji w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie  będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Andrzej Starosta
tel. (22) 464 97 55,
kom. +48 509 245 210
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: andrzej.starosta@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót