Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych w jsfp z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 31.03.2020 r.

Termin: 26.05.2020 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie terminów i zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. oraz przedstawienie zagadnień i pojęć z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych w kontekście prawidłowego przygotowania sprawozdań z realizacji budżetu. Zostaną poruszone również wybrane problemy samorządowych jednostek budżetowych

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także wszystkich pozostałych zainteresowanych sprawozdawczością budżetową i sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych.
  2. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości z uwzględnieniem aktualnych zmiany przepisów prawnych w tym zakresie.
  3. Terminy i zasady przekazywania sprawozdań oraz ich obieg  z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r.
  4. Zagadnienia i pojęcia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej w kontekście prawidłowego przygotowania sprawozdań i informacji z realizacji budżetu,
  5. Omówienie wybranych problemów rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych.
  6. Odpowiedzi na zapytania uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
·jednej osoby 290zł netto + 23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Melon
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.melon@irip.pl