Skuteczne zarządzanie czasem

Termin: 22-23.02.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania, zwiększenie efektywności i wydajności pracy, nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu, poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do właścicieli firm, kadry kierowniczej, menadżerów, pracowników i wszystkich osób pragnacych efektywnie zarzadzać swoim czasem.

PROGRAM

1.    Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie:
a.    analiza czasu „Jak gospodaruję moim czasem?”
b.    zarządzanie sobą w czasie jako główne założenie lepszego zorganizowania,
c.    czas jako osobisty kapitał każdego z nas,

2.    Efektywne wykorzystanie czasu
a.    zasoby czyli 4 filary zrównoważonego życia, energia życiowa, wydajność organizmu w czasie dnia oraz cykl pracy umysłowej
b.    najczęstsze błędy planowania
c.    reguły planowania czasu i dlaczego planowanie przeciwdziała wypaleniu zawodowemu

3.     Wyznaczanie celów
a.    cele, a zadania; jak poprawnie formułować cele, które można zrealizować; wyznaczanie celów – metoda SMART
b.    na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu celów
c.    wyznaczanie celów krótkoterminowych i długoterminowych (perspektywicznych)
d.    kontrola i weryfikacja celów i zadań

4.    Ustalenie priorytetów
a.    wybrane metody, m.in.: zasada Pareto,
b.    analiza ABC,
c.    macierz Eisenhowera,
d.    technika Pomodoro
e.    techniki ustalania ważności zadań

5.    Osobista motywacja do działania – jak ją odnaleźć?
a.    czym są „złodzieje czasu” i jak ich pokonywać?
b.    identyfikacja własnych „złodziei czasu”
c.    przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy
d.    sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu

6.    Jak planować swój czas?
a.    wybrane metody i reguły np. reguła 60:40, prawo Parkinsona, metoda ALPEN i TRZOS
b.    ile czasu należy poświęcać na planowanie codziennych czynności
c.    reguły planowania czasu i dlaczego planowanie przeciwdziała wypaleniu zawodowemu
d.    najczęstsze błędy planowania

7.    Jak radzić sobie z zadaniami i panować nad stresem
a.    biologiczne uwarunkowania stresu, wady i zalety stresu, fazy stresu, metody i techniki radzenia sobie ze stresem
b.    praca z kołem życia pozwalająca uświadomić sobie poziom satysfakcji z poszczególnych obszarów życiowych, takich jak: rodzina, przyjaciele, praca, zdrowie

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby - 750 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  700 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 05 lutego 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 699 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Magdalena Rogalska
tel. (22) 464 97 19,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: magdalena.rogalska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót