Zarządzanie relacjami kadry kierowniczej w aspekcie elementów etykiety savoir vivre

Termin: 26.02.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności profesjonalnego budowania wizerunku w oczach partnerów, pozyskanie wiedzy na temat elementów obowiązującej etykiety podczas prowadzonych rozmów, spotkań biznesowych, poszerzenie  umiejętności dopasowywania się do zwyczajów obowiązujących w świecie biznesu.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników, którzy reprezentują firmę, przedsiębiorstwo, jednostkę na zewnątrz.

PROGRAM
1.    Normy postępowania i komunikacja w etykiecie
•    normy regulujące nasze postępowanie, ich miejsce w etykiecie
•    pierwsze wrażenie, a budowanie własnego wizerunku i wizerunku instytucji
•    zachowanie czy wygląd – co bardziej ważne w firmie?
•    sposoby powitań i pożegnań w różnorodnych sytuacjach funkcjonowania w organizacji

2.    Budowanie wizerunku profesjonalisty – dress code
•    charakterystyka ubiorów wg praktyki biznesowej i urzędniczej
•    kroje strojów i kolorystyka
•    dodatki jako ważny element kompozycji wizerunku (np. okulary, pióra, zegarki)

3.    Zasada pierwszeństwa i tytułowanie gości
•    przedstawianie osób wg starszeństwa, płci i stanowiska
•    precedencja, czyli pierwszeństwo (organizacji, struktur państwowych i samorządowych)
•    zasada pierwszeństwa przy stole, w samochodzie, w biurze, podczas rozmów
•    praktyka w posługiwaniu się wizytówkami
•    tytuły zawodowe, honorowe i naukowe służbowe w sytuacjach zawodowych

4.    Organizacja przyjęć i poczęstunków dla klientów, zaproszenia
•    organizacja oficjalnych i nieoficjalnych bankietów przyjęć, obiadów
•    o czym pamiętać organizując poczęstunek dla gości organizacji?
•    sposoby serwowania oraz znaczenie kolejności potraw
•    zaproszenia, sposoby redagowania i przesyłania (co oznacza R.S.V.P. ?)

5.    Etykieta stołu, upominki i prezenty między organizacjami
•    rodzaje napojów – ich charakterystyka i użyteczność w sytuacjach biznesowych
•    komunikacja werbalna: rozmowy przy stole, przemowy i wygłaszanie toastów
•    kawa i herbata jako element wykorzystywany w budowaniu dobrych relacji
•    serwowanie napojów alkoholowych (wina, wina musujące, winiaki, whisky,)
•    sposoby podawania kawy i herbaty (użyteczne rady dla koneserów)
•    prezenty – ich dobór i wręczanie naszym partnerom organizacyjnym i firmowym

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby - 480 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  450 zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Magdalena Rogalska
tel. (22) 464 97 19,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: magdalena.rogalska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót