Audyt efektywnościowy w praktyce

Termin: 29.01.2024 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie charakterystyki i zasad audytu efektywnościowego, a w konsekwencji pomoc uczestnikom w wydajnym i skutecznym prowadzeniu tego typu zadań. W trakcie zajęć przedstawione zostaną ramy dobrej praktyki w realizacji zadań z obszaru audytu efektywnościowego, poparte przykładami o charakterze praktycznym. Nasze szkolenie dostarcza audytorom wiedzy i narzędzi, jak zbadać czy organizacja działa oszczędnie, wydajnie, skutecznie i efektywnie.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowana jest pracowników komórek audytu wewnętrznego, kontrolerów finansowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką audytu efektywnościowego.  

PROGRAM SZKOLENIA
1. Efektywność – skuteczność – wydajność. Różnice pojęć. 
2. Metodyki zapewnienia efektywności

    a. Management by Objectives
    b. Balanced Scorecard
    c. Management of Controls
3. Elementy organizacji i ich związek z efektywnością (cechy zapewniające efektywność)
    a. Procesy 
    b. Struktury
    c. Funkcje
       - Kadrowe
       - IT
       - Bezpieczeństwa i ochrony danych
       - Ciągłości działania
    d. Zasoby
    e. Kultura organizacyjna 
    f. Projekty
    g. Nadzór właścicielski
    h. Zarządzanie operacyjne
4. Audyt efektywności
    a. Kiedy organizacja jest efektywna
    b. Kiedy organizacja jest na pewno nieefektywna
5. Mierniki
    a. Cechy miernika
    b. Częstotliwość pomiaru
    c. Gromadzenie danych
    d. Jakość danych
    e. Analiza danych
    f. Kwalifikatywność i kwantyfikatywność pomiaru
6. Zarządzanie ryzykiem
7. Zarządzanie zmianą – ku organizacji efektywnej
8. Łańcuchy dostaw
9. Dokumentowanie audytu

      - Regulamin organizacyjny,
      - Zakresy obowiązków,
      - Polityka kadrowa,
      - Dokumentacja pracownicza,
      - Stan zatrudnienia,
      - Fluktuację kadr,
      - Struktura zatrudnienia,
      - Analiza efektywności na pracownika.
10. Techniki audytu efektywnościowego
      - Analiza procesów pracy,
      - Analiza stopnia realizacji celów,
      - Zaangażowanie pracowników w projekty,
      - Wywiady z wybranymi pracownikami,
      - Obserwacja pracy kolejnych działów, ocena zarządzania podległymi jednostkami
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 700zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 16:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.