ESEF- nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów (warsztaty dla przedsiębiorstw)

- specyfikacja techniczna  ESEF, standardy XBRL oraz iXBRL, taksonomia IFRS
- budowa sprawozdania zgodnego z ESEF – analiza techniczna i merytoryczna
   na przykładzie sprawozdania wybranego przedsiębiorstwa
- proces wdrożenia raportowania wg  ESEF

Termin: 25.09.2019r. / Miejsce: Katowice

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie  całego procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF – od analizy dokumentu źródłowego przez mapowanie i tagowanie części sprawozdania, definiowanie i budowę przykładowych rozszerzeń taksonomii, do walidacji sprawozdania oraz transformacji do formatu iXBRL. Do udziału w warsztatach nie jest wymagana znajomość aspektów merytorycznych lub technicznych procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF, ponieważ na początku warsztatów zaplanowano odpowiednie wprowadzenie w formie prezentacji. Prowadzący zapewnią w czasie warsztatów narzędzia i dokumenty niezbędne do budowy sprawozdania oraz wyjaśnią sposób ich wykorzystania. Prowadzący warsztaty będą przechodzili przez kolejne fazy procesu na przykładzie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego wybranego przedsiębiorstwa sporządzonego w języku angielskim. Warsztaty dostarczą uczestnikom podstawowej wiedzy niezbędnej do późniejszego próbnego przejścia całego procesu budowy sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF w swoich podmiotach, z opcjonalnym dodatkowym wsparciem przez prowadzących, np. w formie warsztatów dedykowanych dla konkretnego podmiotu.

UWAGA: Warsztat praktyczny będzie realizowany przy wykorzystaniu komputerów – uczestnicy proszeni są o zabranie na warsztaty laptopów

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest dla członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów sprawozdawczości, IT oraz osób odpowiedzialnych za obligatoryjne raportowanie w spółkach giełdowych jak również do wszystkich pozostałych zainteresowanych implementacją standardu ESEF.

PROGRAM

9:00

BLOK I

 

Część I. Wprowadzenie

  1. Extensible business reporting language (XBRL)  jako format elektronicznego raportowania
  2. European Single Electronic Format (ESEF) – podstawy prawne
  3. Prace Europejskiego Urzędu Nadzoru Papierów Wartościowych i Giełd nad ESEF
  4. Główne założenia Regulacyjnych Standardów Technicznych dot. ESEF
  5. Elektroniczne sprawozdania finansowe - założenia Ustawy o Rachunkowości
  6. Testy praktyczne ESEF
  7. Proces budowy sprawozdania zgodnego z ESEF

Część II. Budowa sprawozdania zgodnego z ESEF - analiza merytoryczna

  1. Taksonomia IFRS/ESEF – struktura merytoryczna
  2. Zasady tagowania sprawozdań finansowych
  3. Studium przypadku - analiza merytoryczna przykładowego sprawozdania finansowego

 

BLOK II

 

Przykład budowy sprawozdania zgodnego z ESEFna bazie dostępnego outsourcingowego narzędziaArelle / ewentualnie innego dostępnego na rynki narzędzia (uzależnione od publikacji aktualnej taksonomii MSSF/MSR i ich opracowań przez ESMA)

16:00

Zakończenie szkolenia

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 850 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed szkoleniem.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 16.00.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.