KURS SYMFONIA – Finanse i księgowość, Środki trwałe - warsztaty komputerowe - 24h

TERMIN SESJI: 20,21.22.10.2017

MIEJSCE: Warszawa

GRUPA DOCELOWA
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z obsługi programu Symfonia, moduł Kadry i Płace. Kurs umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zatrudniania pracowników, ustania stosunku pracy, prowadzenia  dokumentacji kadrowo-płacowej,  sporządzania i rozliczania list płac.

Kurs obejmuje 24 h zajęć  i kończy się wewnętrznym egzaminem. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K. Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA
Kurs adresowany jest osób, które chcą podjąć lub kontynuować pracę na programie Symfonia – moduł Kadry i Płace w działach finansowo-księgowych małych i średnich firm oraz wszystkich zainteresowanych prowadzeniem ksiąg rachunkowych przy użyciu tego programu i znających podstawy obsługi komputera

PROGRAM KURSU

Moduł :

Finanse i księgowość

 1. Przygotowanie programu do pracy:
  1. założenie firmy,
  2. parametry podstawowe,
  3. definiowanie rodzajów dokumentów,
  4. definiowanie rejestrów,
  5. projektowanie planu kont.
 2. Rejestracja operacji gospodarczych:
  1. sprzedaż,
  2. zakup,
  3. polecenie księgowania,
  4. wyciąg bankowy,
  5. raport kasowy,
  6. bilans otwarcia.
 3. Operacje walutowe
  1. Definiowanie parametrów operacji walutowych,
  2. Rejestracja eksportu, importu, WDT oraz WNT.
 4. Raporty w Symfonii:
  1. zestawienie obrotów i sald,
  2. bilans,
  3. rachunek zysków i strat,
  4. Inne raporty.
 5. Rozliczenie z urzędami:
  1. deklaracja VAT-7,
  2. jednolity Plik Kontrolny,
  3. CIT-8.
 6. Zarządzanie rozrachunkami.
 7. Raporty dotyczące rozrachunków.
 8. Generowanie płatności.
 9. Potwierdzenie sald.
 10. Kompensaty.
 11. Księgowanie dokumentów.
 12. Zamykanie okresów (miesięcy).
 13. Zamknięcie roku.
 14. Założenie nowego roku.
 15. Praca w nowym roku.

Moduł:

Środki trwałe

 

 1. Przygotowanie programu do pracy – parametryzacja wstępna.
 2. Wprowadzenie środka trwałego do systemu.
 3. Generowanie tabeli amortyzacyjnej.
 4. Amortyzacja środków trwałych:
  1. podatkowa,
  2. bilansowa.
 5. Sprzedaż (likwidacja) środka trwałego.
 6. Zwiększenie wartości środka trwałego.
 7. Definiowanie automatycznych księgowań dla środków trwałych.
 8. Praca w nowym roku.

 

EGZAMIN

WARUNKI ORGANIZACYJNE
Koszt uczestnictwa 

 • jednej osoby -  1.290 zł brutto
 • dwóch osób z jednej firmy -  1.250 zł/os brutto

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 15 lipca 2017 r . obowiązuje cena promocyjna - 1.200 zł brutto/os.!

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych a nie obejmuje pełnego wyżywienia i noclegów. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

TERMIN
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach:   9.00 -16.00
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.
 
KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa i szczegółowe  informacje:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 19
fax (22) 53-70-190
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

DANE DO PRZELEWU
Płatności należy dokonać najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

<<< powrót