Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - ZASADY WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKAMI (JZP)

- niezależności firmy audytorskiej ze szczególnym uwzględnieniem grup kapitałowych, usługi dodatkowe dla klientów audytowych, biała lista
- badanie sprawozdań finansowych wg MSRF, sprawzdanie z badania, rotacja, audyt wspólny
- komitety audytu, zasady działania, niezależność, odpowiedzialność, kary, współpraca rady nadzorczej z biegłym , odpowiedzialność, sprawozdania
- jak przygotować spółkę do nowej ustawy? (regulaminy, statuty, procedury)

Termin: 19.06.2017 r. / Miejsce: Warszawa


CEL SEMINARIUM
Celem seminarium jest przedstawienie nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - zasady współpracy ze spółkami (JZP). W szczególności zostanie przedstawiona: okres obowiązywania ustawy i okres przejściowy, niezależność firmy audytorskiej ze szczególnym uwzględnieniem grup kapitałowych, usługi dodatkowe dla klientów audytowych, biała lista, badanie sprawozdań finansowych wg MSRF, rotacja, audyt wspólny, komitety audytu, zasady działania, niezależność, odpowiedzialność, kary, współpraca rady nadzorczej z biegłym, odpowiedzialność, sprawozdania, jak przygotować spółkę  do nowej ustawy? (regulaminy, statuty, procedury).

GRUPA DOECELOWA
Seminarium adresowane
jest do prezesów, członków zarządów oraz rad nadzorczych, w szczególności do członków komitetów audytu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników departamentów finansowych, zarządzania ryzykiem, zgodności, audytu wewnętrznego i compliance JZP, radców prawnych oraz wszystkich zainteresowanych zamianami w organizacji i funkcjonowaniu komitetów audytu w aspekcie Ustawy o Biegłych Rewidentach firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

PROGRAM

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników seminarium

10:00

Rozpoczęcie seminarium

10:00 - 10:50  Najważniejsze zmiany dotyczące biegłych rewidentów, firm audytorskich i 
 nadzoru publicznego  wprowadzone ustawą:
 
 1. Przedmiot i zakres ustawy.
 2. Organy nadzorujące wykonanie ustawy i kary.
 3. Przepisy okresu przejściowego, etc.
10:50 – 12:10

 PANEL DYSKUSYJNY
 Wdrożenie ustawy w praktyce „Biegły rewident w ustawie”.
 Tezy do dyskusji:

 1. Badanie sprawozdań finansowych wg MSRF. Sprawozdanie z badania, rotacja, audyt wspólny.
 2. Usługi dodatkowe dla klientów audytowych. Usługi atestacyjne. Biała lista i aspekt niezależności firmy audytorskiej ze szczególnym uwzględnieniem grup kapitałowych.
12:10 – 12:25  Przerwa na kawę

12:25 – 13:55

 PANEL DYSKUSYJNY
 Wdrożenie ustawy w praktyce „Komitety audytu, rada nadzorcza etc.”
 
Tezy do dyskusji:

 1. Komitety audytu, zasady działania, niezależność, odpowiedzialność, kary.
 2. Współpraca rady nadzorczej z biegłym, odpowiedzialność, sprawozdania etc.
13:55– 14:30  Przerwa na lunch
14:30 – 15:00

 PANEL DYSKUSYJNY
 Wdrożenie ustawy w praktyce „Wybór biegłego, regulaminy, statuty, procedury”.
 Tezy do dyskusji:

 1. Wybór biegłego, zakres współpracy z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe.
 2. Jak spółka powinna przygotować się do nowej ustawy? (regulaminy, statuty, procedury).
15:00  Zakończenie seminarium
 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

 • jednej osoby - 790 zł netto + 23 % VAT
 • dwóch osób z jednej firmy - 750 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

 • przy zgłoszeniach do 3 czerwca  2017 r. obowiązuje cena promocyjna – 700 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Seminarium odbywać się będzie w centrum Warszawy  w godzinach: 10.00 – 15.00.
O dokładnym miejscu seminarium poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed spotkaniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu seminarium w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem seminarium na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę seminarium oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót