Szkolenie dla firm

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym obowiązki spółek w aspekcie nadzoru KNF

* Pole wymagane