Podatki w 2019 r.

- nowe zasady poboru podatku u źródła
- nowe obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych
- zmiany w CIT i VAT

Termin: 6.06.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie ostatnich zmian w podatku u źródła, podatkach VAT oraz CIT. W trakcie szkolenia przedstawione będą m.in. takie zagadnienia jak: zmiany w zasadach poboru podatku u źródła, nowe obowiązki raportowania schematów podatkowych,  podatek od nieruchomości komercyjnych, dodatkowe zobowiązanie podatkowe etc.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych i ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych oraz przedstawicieli biur rachunkowych i innych osób zainteresowanych.

PROGRAM

I. Podatek u źródła w 2019r.
    1. Należyta staranność przy poborze podatku u źródła
    2. Zmiany w zasadach poboru podatku u źródła:
       a) zakres zmian (transakcje krajowe i międzynarodowe)
       b) zasady poboru podatku
       c) możliwość odzyskania/uniknięcia poboru podatku u źródła
       d) moment obowiązywania
       e) wpływ zmian na praktykę poboru podatku
    3. Zmiana definicji rzeczywistego właściciela
    4. Nowe zasady odpowiedzialności płatnika i zarządu płatnika
    5. Certyfikaty rezydencji
II. Nowe obowiązki raportowania schematów podatkowych
    1. Podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych
    2. Przykłady zdarzeń podlegających raportowaniu jako schematu
    3. Wypełnienie obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych
    4. Obowiązek wdrożenia procedury raportowania
III. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych cz. 1
    1. Samochody osobowe – leasing, koszty eksploatacji
    2. IP Box – zakres przedmiotowy, podmiotowy oraz podstawowe zasady preferencji
    3. Korzyści podatkowe związane z własnym finansowaniem spółki
    4. Koszty podatkowe przy konwersji wierzytelności na udziały
IV. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych cz. 2
    1. Podatek od nieruchomości komercyjnych
    2. Obniżona stawka CIT
    3. Nowe kary z KKS
    4. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
V. Zmiany w VAT
    1. Opodatkowanie VAT bonów oraz voucherów
    2. Ulga na złe długi
    3. Likwidacja deklaracji VAT
    4. Obowiązkowy split payment
    5. Nowa matryca stawek VAT

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 550 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 490 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed szkoleniem.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 16.00.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709, 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.