Księgowość projektów unijnych - WARSZTATY

- zasady ewidencji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych

- polityka rachunkowości w jednostce z udzielonym wsparciem z funduszy europejskich

- prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym

- podatki w funduszach unijnych

 

Termin: 7-8.10.2019 r. / Miejsce: Warszawa

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy praktycznej oraz doskonalenie umiejętności prawidłowego rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Szeroko rozbudowane warsztaty praktyczne, na których zostaną poruszone następujące kwestie:
 • zasady kwalifikowania kosztów w projekcie,
 • analiza postawnych błędów księgowych występujących we wnioskach aplikacyjnych,
 • omówienie ewidencji wynagrodzeń w projekcie,
 • tworzenie planu kont do projektu
 • przykłady fałszowania dokumentów księgowych w projektach unijnych itp.
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kadry administracyjnej projektów unijnych, koordynatorów / kierowników projektów, specjalistów ds. rozliczeń, specjalistów ds. administracji i promocji, księgowych, kierowników jednostek, pracowników działów kadrowych, audytorów projektów unijnych, konsultantów i doradców w zakresie rozliczania i zarzadzania projektami UE.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Podstawowe informacje o projektach unijnych, pozwalające rzetelnie zaewidencjonować zdarzenie gospodarcze w księgach rachunkowych:
  • informacje dotyczące wiedzy o płynności finansowej projektu,
  • omówienie potrzebnych zmian w dokumentach wewnętrznych,
  • omówienie regulaminu realizacji projektu,
  • omówienie niezbędnych  zmian dotyczących archiwizacji dokumentacji projektowej,
  • omówienie niezbędnych  zmian dotyczących obiegu dokumentów,
  • omówienie niezbędnych  zmian dotyczących kontroli wewnętrznej i oceny ryzyka
   w realizacji projekcie,
  • omówienia okresu trwałości projektu i okresu archiwizacji dokumentacji projektowej,
  • omówienie niezbędnych  zmian dotyczących dokumentów kadrowych osób zaangażowanych w realizacje zadań projektu unijnego.
 2. Podstawowe dokumenty istotne dla działów księgowych.
 3. Podstawy prawne dotyczące rachunkowości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
 4. Zasady ewidencji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
 5. Warsztaty:
  • konstrukcja budżetu,
  • zasady dokumentowania kosztów projektu,
  • zasady kwalifikowania kosztów w projekcie,
  • ustalanie momentu poniesienia kosztów w projekcie,
  • analiza postawnych błędów księgowych występujących we wnioskach aplikacyjnych,
  • ustalanie wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnej i prawne nabytej na drodze kupną lub wytworzonej we własnym zakresie,
  • omówienie ewidencji wynagrodzeń w projekcie,
  • omówienie ewidencji promocji projektu,
  • tworzenie planu kont do projektu,
  • zmiany w polityce rachunkowości,
  • omówienie i zasad kontroli zewnętrznej dokumentacji księgowej,
  • omówienia i zasady kontroli wewnętrznej dokumentacji księgowej,
  • ewidencjonowanie wpływu zaliczki i refundacji dotacji unijnej,
  • zasady ewidencjonowania przychodu związanego z dotacja unijną,
  • przykłady fałszowania dokumentów księgowych w projektach unijnych,
  • przykłady braku rzetelności ksiąg rachunkowych w projektach unijnych.
 6. Polityka rachunkowości w jednostce z udzielonym wsparciem z funduszy europejskich.
 7. Kody księgowe.
 8. Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym.
 9. Podatki w funduszach unijnych.
 10. Najczęściej popełniane błędy ewidencji księgowej projektów unijnych.
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 980zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 950 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót