Poprzednie edycje

 

Instytut Rachunkowości i Podatków
we współpracy z
Dziennikiem Gazeta Prawną
ogłasza wyniki konkursu na
Najlepszy Raport Roczny za rok 2005
(The Best Annual Report 2005 wg MSSF/MSR).


Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała nagrody główne w kategorii głównej Przedsiębiorstwa następującym spółkom:

 • 1 miejsce – PKN Orlen SA
 • 2 miejsce – Grupa Lotos SA
 • 3 miejsce - KGHM Polska Miedź SA

Nagrody główne w kategorii Banki i instytucje finansowe:

 • 1 miejsce – ING Bank Śląski SA
 • 2 miejsce – Bank Pekao SA
 • 3 miejsce – BPH SA

Ponadto przyznano wyróżnienia za najlepsze pisemne Sprawozdanie Zarządu spółkom:

 • Spin SA
 • Kredyt Bank SA.

Za zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości spółkom:

 • Alma Market SA
 • BRE Bank SA.

W kategorii Najlepsza wartość użytkowa raportu spółkom:

 • PKN Orlen SA
 • BPH SA.

W konkursie wzięło udział 30 spółek. Najlepsza spółka na maksymalną liczbę 100 punktów otrzymała 80.

<<< powrót