Dyrektywa AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu po zmianach wynikających z implementacji dyrektywy AML V

Termin:  26.01.2022 r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zmiany w obszarze AML, m.in.: omówienie najważniejszych zmiany w obszarze AML, m.in.: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i dyrektywy AML (I-V), instytucje obowiązane, zmiany ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - nowe podmioty, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego na nowych zasadach, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego na nowych zasadach, etc. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do Compliance oficerów, specjalistów zajmujących się AML, audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, kontrolerów i pracowników działów prawnych oraz innych osób, których praca jest związana z zarządzaniem ryzykiem niezgodności z prawem w szczególności w obszarze AML.

PROGRAM
1. Model przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce (AML)
   • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i dyrektywy AML (I-V)
   • instytucje obowiązane
   • obowiązki instytucji obowiązanych:
      - stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego 
      - przekazywanie informacji / zawiadomień do GIIF
      - wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków
      - inne obowiązki instytucji obowiązanych (szkolenia, procedury wewnętrzne, itd.)
   • środki bezpieczeństwa finansowego
   • rejestr beneficjentów rzeczywistych 
2. Zmiany ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - nowe podmioty
   • rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych,
   • rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do raportowania o beneficjentach rzeczywistych
3. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego na nowych zasadach
   • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec nowych klientów i wobec obecnych klientów
   • środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do klientów pochodzących z państw trzecich wysokiego ryzyka
   • nowe przesłanki wyższego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
4. Zmiany w zakresie beneficjentów rzeczywistych
   • zmiana definicji beneficjenta rzeczywistego 
   • zmiana danych,
   • doprecyzowanie terminów raportowania
   • zasady raportowania rozbieżności w zakresie UBO do CRBR
5. Zmiany w zakresie identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości (KYC)

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 690zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 9:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.